Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Kołobrzegu

1945-1950

Dzieje aktotwórcy/biografia:

Zawartość zespołu:

 

Materiały zdigitalizowane


Sygnatura Nazwa zespołu Daty
1Statut Organizacyjny i Regulamin Biura Zarządu Miejskiego 1950-1950
2Statut etatów stanowisk służbowych pracowników Zarządu Miejskiego 1946-1947
3Zarządzenia wewnętrzne [burmistrza] 1947-1947
4Roczne sprawozdanie opisowe z działalności Zarządu Miejskiego 1946-1948
5Protokóły z posiedzeń Zarządu Miejskiego 1949-1950
6[Zalecenia kontroli przeprowadzanych przez władze zwierzchnie oraz korespondencja dot. ich wykonania] 1947-1948
7Projekty nazw [ulic i placów miasta Kołobrzeg] 1945-1949
8[Korespondencja dot. Kołobrzegu do Związku Gospodarczego Miast Morskich] 1946-1947
9Protokóły z posiedzeń koła Polskiej Partii Socjalistycznej przy Zarządzie Miejskim 1945-1946
10Raporty sytuacyjne Zarządu Miejskiego [dot. Spraw osadnictwa, rolnictwa, rzemiosła, przemysłu i aprowizacji] 1946-1946
11[Meldunek burmistrza o przebiegu akcji osiedleńczej, repatriacji Niemców i zwalczaniu szbrownictwa oraz wnioski dot. Usprawnienia tych czynności] 1946-1946
12[Korespondencja, protokóły, raporty i wykazy dot. Sytuacji rolniczo-aprowizacyjnej m. Kołobrzegu] 1945-1945
13Ankieta Ekonomiczno-Gospodarcza gminy miejskiej [Kołobrzeg] 1947-1947
14Wykaz osób posiadających gospodarstwa rolne [grunty] w miejscowości Kołobrzeg 1948-1948
15Rozdział przedmiotów wśród mieszkańców miasta Kołobrzeg [akcja UNRA] 1945-1945
16[Rejestr wpływu opłat za mieszkania] Inwentarz nieruchomości Zarządu Miejskiego m. Kołobrzegu 1945-1945
17[Wykazy budynków, placów, ogrodów, przedsiębiorstw, gospodarstw i majątków rolnych z terenu gminy miejskiej Kołobrzeg] 1946-1947
18[Korespondencja, protokóły, sprawozdania i wykazy dot.] spraw odbudowy, repolonizacji i zaludnienia [miasta] 1946-1949
19Sprawozdanie z wykonania budżetu administracyjnego 1945-1946
20Budżet administracyjny 1946-1946
21Budżety przedsiębiorstw Miejskich 1946-1946
22Budżet administracyjny dodatkowy 1946-1946
23Budżet szkolny 1946-1946
24Roczne sprawozdanie rachunkowe 1946-1946
25Budżet administracyjny 1947-1947
26Roczne sprawozdanie rachunkowe 1947-1947
27Budżet administracyjny 1948-1948
28Budżet administracyjny dodatkowy 1948-1948
29Roczne sprawozdanie rachunkowe 1948-1948
30Budżet administracyjny 1949-1949
31Budżet administracyjny 1949-1949
32Budżet administracyjny dodatkowy 1949-1949
33Roczne sprawozdanie rachunkowe za 1949r 1950-1950
34Budżet administracyjny 1950-1950
35Budżet administracyjny dodatkowy 1950-1950
36Protokóły z posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej 1945-1946
37Protokóły z posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej 1946-1948
38Protokóły z posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej 1947-1947
39Protokóły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1947-1947
40Protokóły z posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej 1948-1948
41Protokóły z posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej 1949-1949
42Protokóły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1949-1949
43Protokóły z posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej 1950-1950
44[Sprawozdanie dla Prezydium PRN dot. Trybu urzędowania Miejskiej Rady Narodowej i jej Komisji] 1947-1947
45[Instrukcje dot. Pracy Komisji Kontroli. Protokóły dot. działalności Komisji Kontroli i Komisji Budżetowo-Finansowej] 1947-1949
46Wykaz członków Miejskiej Rady Narodowej. [Korespondencja w sprawie przyznania mandatów, życiorysy i ankiety personalne radnych]] 1946-1950