Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Koszalinie

[1946-1949] 1950-1973 [1974]

Dzieje aktotwórcy/biografia:

Zawartość zespołu:

 

Materiały zdigitalizowane


Sygnatura Nazwa zespołu Daty
1[Zarządzenia Prezydium Miejskiej Rady Narodowej] 1955-1960
2[Sprawy organizacyjne Miejskiej Rady Narodowej] 1950-1958
3[Sprawy organizacyjne Miejskiej Rady Narodowej] 1960-1960
4Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej 1950-1950
5Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej 1951-1951
6Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej 1952-1952
7Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej 1953-1953
8Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej. Tom I 1954-1954
9Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej. Tom II 1954-1954
10Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej. Tom III 1954-1954
11Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej. Tom I 1955-1955
12Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej. Tom II 1955-1955
13Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej. Tom III 1955-1955
14Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej. Tom IV 1955-1955
15Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej. Tom V 1955-1955
16Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej. Tom VI 1955-1955
17Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej. Tom I 1956-1956
18Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej. Tom II 1956-1956
19Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej. Tom III 1956-1956
20Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej. Tom IV 1956-1956
21Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej. Tom V 1956-1956
22Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej. Tom VI 1956-1956
23Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej. Tom I 1957-1957
24Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej. Tom II 1957-1957
25Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej. Tom III 1957-1957
26Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej. Tom IV 1957-1957
27Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej. Tom V 1957-1957
28Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej 1958-1958
29Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej 1959-1959
30Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej 1960-1960
31Protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej od nr 1-3. Tom I 1961-1961
32Protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej od nr 4-6. Tom II 1961-1961
33Protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej od nr 1-4. Tom I 1962-1962
34Protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej od nr 5-7. Tom II 1962-1962
35Protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej od nr 1-4. Tom I1963-1963
36Protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej od nr 5-7. Tom II 1963-1963
37Protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej. Tom I 1964-1964
38Protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej. Tom II 1964-1964
39Protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej. Tom I 1965-1965
40Protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej. Tom II 1965-1965
41Protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej. Tom I 1966-1966
42Protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej. Tom II1966-1966
43Protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej. Tom I 1967-1967
44Protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej. Tom II1967-1967
45Protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej 1967-1968
46Protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej 1969-1969
47Protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej 1969-1970
48Protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej 1970-1971
49Generalne założenia rozwoju usług mieszkaniowych i socjalno-bytowych studentów koszalińskiego ośrodka akademickiego1970-1970
50Generalne założenia inwestycji i rozwoju Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie - baza dydaktyczna1971-1971
51Protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej 1971-1971
52Protokół Nr XVI/72 z sesji Miejskiej Rady Narodowej w Koszalinie odbytej w dniu 14.01.1972 r. 1972-1972
53Protokół Nr XVII/72 z sesji Miejskiej Rady Narodowej w Koszalinie odbytej w dniu 28.03.1972 r. 1972-1972
54Protokół Nr XVIII/72 z sesji Miejskiej Rady Narodowej w Koszalinie odbytej w dniu 16.06.1972 r. 1972-1972
55Protokół Nr XIX/72 z sesji Miejskiej Rady Narodowej w Koszalinie odbytej w dniu 25.07.1972 r. 1972-1972
56Protokół Nr XX/72 z sesji Miejskiej Rady Narodowej w Koszalinie odbytej w dniu 17.10.1972 r. 1972-1972
57Protokół Nr XXI/72 z sesji Miejskiej Rady Narodowej w Koszalinie odbytej w dniu 28.11.1972 r. 1972-1972
58Protokół Nr XXII/72 z sesji Miejskiej Rady Narodowej w Koszalinie odbytej w dniu 22.12.1972 r. 1972-1972
59Protokół Nr XXIII/73 z sesji Miejskiej Rady Narodowej w Koszalinie odbytej w dniu 23.01.1973 r. 1973-1973
60Protokół Nr XXIV/73 z sesji Miejskiej Rady Narodowej w Koszalinie odbytej w dniu 27.03.1973 r. 1973-1973
61Protokół Nr XXV/73 z sesji Miejskiej Rady Narodowej w Koszalinie odbytej w dniu 29.05.1973 r. 1973-1973
62Protokół Nr XXVI/73 ze wspólnej sesji Miejskiej Rady Narodowej z Plenum Komitetu Miejskiego i Powiatowego Frontu Jedności Narodu w Koszalinie odbytej w dniu 13.07.1973 r.1973-1973
63Protokół Nr XXVII/73 z sesji Miejskiej Rady Narodowej w Koszalinie odbytej w dniu 11.10.1973 r.1973-1973
64Protokół Nr XXVIII/73 z sesji Miejskiej Rady Narodowej w Koszalinie odbytej w dniu 09.11.1973 r. 1973-1973
65[Realizacja uchwał Miejskiej Rady Narodowej i Wojewódzkiej Rady Narodowej] 1956-1956
66[Realizacja uchwał Miejskiej Rady Narodowej] 1958-1959
67[Realizacja uchwał Miejskiej Rady Narodowej]1960-1960
68Rejestr uchwał Miejskiej Rady Narodowej w Koszalinie 1958-1961
69Rejestr uchwał Miejskiej Rady Narodowej w Koszalinie 1961-1969
70Spotkania radnych Miejskiej Rady Narodowej z wyborcami 1958-1958
71Spotkania radnych Miejskiej Rady Narodowej z wyborcami 1960-1960
72Spotkania posłów, radnych Wojewódzkiej Rady Narodowej i Miejskiej Rady Narodowej z wyborcami 1968-1969
73Materiały ze spotkań radnych z wyborcami. Postulaty i wnioski wyborców zgłoszone w czasie dyżurów radnych. Tom I 1970-1970
74Materiały ze spotkań radnych z wyborcami. Postulaty i wnioski wyborców zgłoszone w czasie dyżurów radnych. Tom II 1970-1970
75Materiały ze spotkań radnych Miejskiej Rady Narodowej z wyborcami. 1970-1971
76Interpelacje i postulaty radnych 1965-1968
77Komisja Budownictwa 1950-1957
78Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej1950-1957
79Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Komunikacji 1958-1960
80Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej1961-1965
81Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1965-1969
82Materiały z posiedzeń Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1965-1969
83Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1969-1971
84Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1972-1973
85Komisja Budżetu i Planu Gospodarczego1950-1960
86Komisja Budżetu i Planu Gospodarczego 1961-1965
87Komisja Budżetu i Planu Gospodarczego 1965-1968
88Komisja Budżetu i Planu Gospodarczego 1968-1969
89Materiały z posiedzeń Komisji Budżetu i Planu Gospodarczego 1965-1969
90Materiały z posiedzeń Komisji Budżetu i Planu Gospodarczego 1972-1973
91Komisja Drobnej Wytwórczości1950-1957
92Komisja Handlu1950-1957
93Komisja Komunikacji 1961-1965
94Komisja Komunikacji1965-1969
95Materiały z posiedzeń Komisji Komunikacji 1965-1969
96Komisja Komunikacji 1972-1973
97Komisja Kultury i Oświaty1961-1965
98Komisja Kultury 1965-1968
99Komisja Kultury 1968-1969
100Materiały z posiedzeń Komisji Kultury 1965-1969
101Komisja Kultury, Turystyki i Kultury Fizycznej 1969-1973
102Komisja Mandatowa 1966-1969
103Materiały z posiedzeń Komisji Mandatowej1966-1969
104Komisja Mandatowa1972-1973
105Komisja Oświaty i Kultury1950-1953
106Komisja Oświaty i Kultury 1954-1957
107Komisja Oświaty i Kultury 1958-1960
108Komisja Oświaty 1965-1969
109Materiały z posiedzeń Komisji Oświaty1965-1969
110Komisja Oświaty1969-1971
111Komisja Oświaty1972-1973
112Komisja Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego1953-1960
113Komisja Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego1961-1965
114Komisja Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego 1965-1969
115Materiały z posiedzeń Komisji Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego1965-1969
116Komisja Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego1969-1973
117Komisja Pracy i Pomocy Społecznej1950-1957
118Komisja Rolnictwa i Leśnictwa 1950-1957
119Komisja Rolnictwa i Leśnictwa1958-1960
120Komisja Rolnictwa i Leśnictwa1958-1960
121Komisja Samorządu Mieszkańców1966-1969
122Materiały z posiedzeń Komisji ds. Samorządu Mieszkańców1966-1973
123Komisja Zaopatrzenia Ludności1958-1960
124Komisja Zaopatrzenia1961-1965
125Komisja Zaopatrzenia Ludności 1965-1967
126Komisja Zaopatrzenia Ludności1968-1969
127Materiały z posiedzeń Komisji Zaopatrzenia Ludności1965-1969
128Komisja Zaopatrzenia Ludności 1969-1973
129Komisja Zdrowia 1950-1957
130Komisja Zdrowia, Zatrudnienia i Pomocy Społecznej 1958-1960
131Komisja Zdrowia, Zatrudnienia i Opieki Społecznej1961-1965
132Komisja Zdrowia, Zatrudnienia i Opieki Społecznej1965-1968
133Komisja Zdrowia, Zatrudnienia i Pomocy Społecznej1968-1969
134Materiały z posiedzeń Komisji Zdrowia, Zatrudnienia i Pomocy Społecznej1965-1969
135Komisja Zdrowia, Zatrudnienia i Pomocy Społecznej1972-1973
136[Konwent Seniorów]1960-1960
137Konwent Seniorów 1961-1969
138Konwent Seniorów1970-1973
139Zespół Radnych1965-1971
140[Sprawy organizacyjne Prezydium Miejskiej Rady Narodowej]1960-1960
141Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Tom I 1950-1951
142Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Tom II1951-1951
143Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Tom III 1951-1951
144Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Tom IV1951-1951
145Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Tom V 1951-1951
146Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Tom VI1951-1951
147Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Tom I1952-1952
148Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodwej. Tom II 1952-1952
149Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Tom III 1952-1952
150Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Tom IV 1952-1952
151Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Tom I 1953-1953
152Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Tom II 1953-1953
153Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Tom III1953-1953
154Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Tom IV1953-1953
155Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Tom V 1953-1953
156Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Tom VI 1953-1953
157Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Tom VII1953-1953
158Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Tom VIII 1953-1953
159Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Tom I1954-1954
160Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Tom II1954-1954
161Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Tom III 1954-1954
162Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Tom IV 1954-1954
163Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Tom V1954-1954
164Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Tom VI 1954-1954
165Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Tom VII1954-1954
166Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Tom VIII1954-1954
167Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Tom IX 1954-1954
168Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Tom I1955-1955
169Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Tom II 1955-1955
170Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Tom III1955-1955
171Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Tom IV 1955-1955
172Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Tom V1955-1955
173Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskie Rady Narodowej. Tom VI1955-1955
174Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Tom I1956-1956
175Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Tom II1956-1956
176Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Tom III1956-1956
177Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Tom IV1956-1956
178Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Tom V1956-1956
179Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Tom VI1956-1956
180Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Tom I1957-1957
181Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Tom II1957-1957
182Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Tom III1957-1957
183Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Tom IV1957-1957
184Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Tom V1957-1957
185Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Tom I1958-1958
186Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Tom II1958-1958
187Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Tom III1958-1958
188Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Tom I 1959-1959
189Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Tom II1959-1959
190Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Tom III1959-1959
191Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Tom IV1959-1959
192Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Tom I1960-1960
193Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Tom II1960-1960
194Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Tom III1960-1960
195Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Tom IV1960-1960
196Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej nr 1-11. Tom I 1961-1961
197Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej nr 12, 18, 17, 16, 15. Tom II 1961-1961
198Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej nr 14, 13, 19, 20, 21, 22. Tom III 1961-1961
199Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej nr 24, 25, 26, 31, 30, 29, 28, 27. Tom IV1961-1961
200Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej nr 1-10. Tom I1962-1962
201Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej nr 1-16. Tom II 1962-1962
202Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej nr 17-23. Tom III1962-1962
203Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej nr 24-31. Tom IV1962-1962
204Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej nr 1-10. Tom I1963-1963
205Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej nr 13-22. Tom II 1963-1963
206Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej nr 23-28 . Tom III 1963-1963
207Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej nr 29-34 . Tom IV1963-1963
208Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej nr 1-12 . Tom I1964-1964
209Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej nr 13-18 . Tom II 1964-1964
210Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej nr 19-24 . Tom III1964-1964
211Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej nr 25, 26, 27, 28, 29. Tom IV1964-1964
212Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej od 8-14. Tom I1965-1965
213Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej od 15-19. Tom II1965-1965
214Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej od 20-24. Tom III1965-1965
215Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej od 25-28. Tom IV1965-1965
216Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej od 18-22. Tom I 1966-1966
217Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej od 23-29. Tom II1966-1966
218Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej od 29-35. Tom III1966-1966
219Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej od 36-42. Tom IV1966-1966
220Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej od 44-50. Tom I1967-1967
221Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej od 51-57. Tom II1967-1967
222Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej od 58-73. Tom III1967-1967
223Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej od 74-83. Tom I1968-1968
224Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej od 84-93. Tom II 1968-1968
225Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej od 94-103. Tom III 1968-1968
226Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej od 104-116. Tom I1969-1969
227Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej od 1-9. Tom II1969-1969
228Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej od 10-20. Tom III1969-1970
229Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej od 21-30. Tom I1970-1970
230Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej od 31-37. Tom II1970-1970
231Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej od 38-47. Tom III1970-1970
232Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej od 48-55. Tom I1970-1971
233Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej od 56-62. Tom II 1971-1971
234Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej od 63-71. Tom III1971-1971
235Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej od 72-78. Tom IV1971-1971
236Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej od 79-88. Tom I 1972-1972
237Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej od 89-99. Tom II1972-1972
238Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej od 100-110. Tom III1972-1972
239Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej od 111-116. Tom I1973-1973
240Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej od 117-127. Tom II1973-1973
241Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej od 128-136. Tom III1973-1973
242[Realizacja uchwał Prezydium Miejskiej Rady Narodowej]1953-1953
243[Realizacja uchwał Prezydium Miejskiej Rady Narodowej]1954-1955
244[Realizacja uchwał Prezydium Miejskiej Rady Narodowej]1955-1955
245[Realizacja uchwał Prezydium Miejskiej Rady Narodowej]1956-1956
246[Realizacja uchwał Prezydium Miejskiej Rady Narodowej]. Tom I1958-1959
247[Realizacja uchwał Prezydium Miejskiej Rady Narodowej]. Tom II1958-1959
248Rejestr uchwał Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Koszalinie1961-1964
249Rejestr uchwał Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Koszalinie1964-1966
250Rejestr uchwał Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Koszalinie1967-1969
251Rejestr kontroli wykonania uchwał1956-1956
252Rejestr kontroli wykonania uchwał1956-1959
253Rejestr kontroli wykonania uchwał1959-1960
254[Narady członków organów kolegialnych]1950-1958
255Protokoły z narad kierowników Wydziałów Prezydium Miejskiej Rady Narodowej1963-1970
256Komitety Blokowe1964-1973
257[Organizacja Prezydium Miejskiej Rady Narodowej i jego organów]1955-1960
258Plany pracy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej1954-1960
259[Plany pracy i sprawozdania z ogólnej działalności MRN i jej organów]1950-1955
260[Plany pracy i sprawozdania z ogólnej działalności MPN i jej organów]1958-1960
261[Sprawozdania z działalności Wydziałów Prezydium Miejskiej Rady Narodowej i przedsiębiorstw komunalnych za 1951 rok]1952-1952
262[Sprawozdania statystyczne dotyczące członków organów kolegialnych Prezydium Miejskiej Rady Narodowej]1950-1952
263[Sprawozdania statystyczne dotyczące członków organów kolegialnych Prezydium Miejskiej Rady Narodowej]1953-1954
264[Sprawozdania statystyczne dotyczące członków organów kolegialnych Prezydium Miejskiej Rady Narodowej]1957-1958
265Sprawozdania statystyczne dotyczące członków organów kolegialnych Prezydium Miejskiej Rady Narodowej1966-1973
266[Sprawozdania staystyczne w sprawach pracowniczych]1953-1953
267Sprawozdania statystyczne dotyczące zatrudnienia za lata 1964-19731965-1973
268Analizy skarg i wniosków za lata 1961-19731962-1973
269Skargi i wnioski1961-1969
270[Biuletyn informacyjny Prezydium Miejskiej Rady Narodowej]1958-1958
271[Biuletyn informacyjny Prezydium Miejskiej Rady Narodowej]1960-1960
272[Kontrola zewnętrzna jednostek organizacyjnych Prezydium Miejskiej Rady Narodowej]1959-1960
273Kontrole zewnętrzna1965-1970
274[Kontrola przedsiębiorstw komunalnych]1955-1956
275[Komitet Budowy Pomnika Wdzięczności]1952-1954
276Odgruzowywanie miasta Koszalina1955-1956
277[Organizacja i funkcjonowanie Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego]1951-1957
278Protokoły posiedzeń Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego1961-1962
279Protokoły posiedzeń Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego1963-1965
280Protokoły posiedzeń Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego1966-1969
281Plan gospodarczy miasta Koszalina na lata 1960-19651960-1960
282Plan gospodarczy miasta Koszalina na lata 1966-19701966-1966
283[Plany pracy i sprawozdania z ich realizacji]1953-1953
284Plan gospodarczy na 1953 rok1953-1953
285Plan gospodarczy na 1954 rok1954-1954
286Plan gospodarczy na 1955 rok1954-1955
287Plan gospodarczy na 1956 rok1956-1956
288Plan gospodarczy na 1957 rok1957-1957
289Plan gospodarczy na 1958 rok1958-1958
290Plan ogólny miasta Koszalina wykonany metodą seminaryjną w lipcu 1958 roku1958-1958
291Plan gospodarczy na 1961 rok1960-1960
292Plan gospodarczy miasta Koszalina na 1962 rok1961-1961
293Narodowy plan gospodarczy miasta Koszalina na 1964 rok1963-1963
294Narodowy plan gospodarczy miasta Koszalina na 1965 rok1964-1964
295Plan gospodarczy miasta Koszalina na 1966 rok1965-1965
296Plan gospodarczy miasta Koszalina na 1967 rok1966-1966
297Plan gospodarczy miasta Koszalina na 1968 rok oraz podstawowe wskaźniki do planu na 1969 rok1968-1968
298Plan gospodarczy miasta Koszalina na 1969 rok1968-1969
299Plan gospodarczy miasta Koszalina na 1971 rok1971-1971
300Plan gospodarczy miasta Koszalina na 1972 rok1971-1972
301Plan gospodarczy miasta Koszalina na 1973 rok1973-1973
302Sprawozdanie z wykonania planu gospodarczego za 1952 rok1953-1953
303[Sprawozdania z wykonania planu gospodarczego za I półrocze i III kwartał 1953 roku]1953-1953
304Sprawozdania z wykonania planu gospodarczego za 1953 rok1954-1954
305[Sprawozdania z wykonania planu gospodarczego za I kwartał, I półrocze i III kwartał 1954 roku]1954-1954
306[Sprawozdania z wykonania planu gospodarczego za 1954 rok, za I półrocze 1955 roku, za I-IV kwartał 1956 roku. Plan gospodarczy na 1956 rok]1955-1957
307[Sprawozdania z wykonania planu gospodarczego za 1955 rok]1956-1956
308[Sprawozdania z wykonania planu gospodarczego za IV kwartał 1956 roku]1957-1957
309Sprawozdania z wykonania planu gospodarczego za 1957 rok1957-1958
310Sprawozdania z wykonania planu gospodarczego za 1958 rok1958-1959
311Sprawozdanie z wykonania planu gospodarczego za 1959 rok1960-1960
312Sprawozdanie z wykonania planu gospodarczego za 1960 rok1961-1961
313Analiza z wykonania planu gospodarczego za 1961 rok1962-1962
314Analiza z wykonania planu gospodarczego za 1962 rok1963-1963
315Sprawozdanie z wykonania zadań planu gospodarczego za 1964 rok1964-1964
316Sprawozdanie z wykonania planu gospodarczego za 1965 rok1965-1966
317Sprawozdanie z wykonania planu gospodarczego miasta Koszalina za 1966 rok1967-1967
318Sprawozdanie z wykonania planu gospodarczego miasta Koszalina za 1967 rok1967-1968
319Sprawozdanie z wykonania planu gospodarczego miasta Koszalina za 1968 rok1968-1969
320Sprawozdanie z wykonania planu gospodarczego miasta Koszalina za 1970 rok1971-1971
321Sprawozdanie opisowo-analityczne z wykonania planu gospodarczego i budżetu za 1970 rok1971-1971
322Sprawozdanie z wykonania narodowego planu gospodarczego i budżetu miasta Koszalina za 1972 rok1973-1973
323[Plany na 1959, 1960 rok i sprawozdanie w zakresie inwestycji za 1958 rok]1959-1959
324Informacja z wykonania planu inwestycyjnego za 1970 rok oraz plan inwestycyjny na rok 19711971-1971
325Bilans siły roboczej na 1952 rok1952-1953
326Bilans siły roboczej na lata 1960-19651959-1960
327Skoordynowany bilans siły roboczej na lata 1962-19651962-1962
328Bilans siły roboczej na lata 1966-19701966-1967
329Projekt bilansu siły roboczej miasta Koszalina na lata 1970-19751970-1970
330Skoordynowany projekt bilansu siły roboczej miasta Koszalina na lata 1971-19751970-1970
331[Zbiorcze zestawienia pracowników zatrudnionych w zakładach pracy i instytucjach miasta Koszalina w latach 1955-1957]1955-1957
332Organizacja Wydziału Finansowego1955-1968
333Sprawozdania o ulgach podatkowych w podatku obrotowym i dochodowym za lata 1967-19721967-1973
334Sprawozdania o wynikach wymiaru podatków obrotowego i dochodowego - niektóre formy ryczałtu za lata 1968-19721969-1973
335Sprawozdania o ilości zarejestrowanych zgłoszeń (ujawnień) obowiązku podatkowego w zakresie podatków obrotowego i dochodowego i ilości zlikwidowanych przedsiębiorstw (zajęć) za lata 1968-19701969-1971
336Sprawozdania dotyczące wymiaru podatku na zasadach ogólnych w ujęciu branżowym za lata 1966-czerwiec 19731967-1973
337Kontrole i inspekcje Wydziału Finansowego1959-1970
338[Budżet dodatkowy za 1950 rok]1950-1950
339Budżet jednostkowy miejski na 1951 rok1951-1951
340Budżet zbiorczy miasta na 1951 rok1950-1950
341Budżet jednostkowy miejski na 1952 rok1950-1952
342Budżet jednostkowy miejski na 1956 rok1956-1956
343Budżet miasta Koszalina na 1960 rok1959-1959
344Budżet miasta Koszalina na 1961 rok1960-1960
345Ewidencja zmian jednostkowego budżetu miasta Koszalina na rok 1961. Budżet miata Koszalina i jego wykonanie1961-1961
346Budżet miata Koszalina na 1962 rok1961-1961
347Ewidencja zmian jednostkowego budżetu miasta Koszalina na rok 19621962-1962
348Budżet jednostkowy Miejskiej Rady Narodowej w Koszalinie na 1963 rok1962-1962
349Budżet jednostkowy Miejskiej Rady Narodowej w Koszalinie na 1964 rok1963-1963
350Budżet jednostkowy Miejskiej Rady Narodowej w Koszalinie na 1965 rok1964-1964
351Budżet jednostkowy Miejskiej Rady Narodowej w Koszalinie na 1966 rok1965-1965
352Budżet jednostkowy Miejskiej Rady Narodowej w Koszalinie na 1967 rok1966-1966
353Budżet jednostkowy Miejskiej Rady Narodowej w Koszalinie na 1968 rok1967-1967
354Budżet jednostkowy Miejskiej Rady Narodowej w Koszalinie na 1969 rok1969-1969
355Budżet jednostkowy Miejskiej Rady Narodowej w Koszalinie na 1970 rok1970-1970
356Budżet jednostkowy Miejskiej Rady Narodowej w Koszalinie na 1971 rok1970-1971
357Budżet jednostkowy Miejskiej Rady Narodowej w Koszalinie na 1972 rok1972-1972
358Budżet jednostkowy Miejskiej Rady Narodowej w Koszalinie na 1973 rok1973-1973
359[Sprawozdania i analizy z wykonania budżetów za lata 1952-1958]1952-1959
360Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu miasta za 1959 i 1960 rok1960-1961
361Sprawozdanie opisowe z wykonania zbiorczego budżetu miasta Koszalina za 1961 rok1962-1962
362Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Koszalina za 1962 rok1963-1963
363Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Koszalina za 1963 rok1964-1964
364Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Koszalina za 1964 rok1965-1965
365Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Koszalina za I półrocze 1965 roku1965-1965
366Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Koszalina za 1965 rok1966-1966
367Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Koszalina za 1966 rok1967-1967
368Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Koszalina za 1967 rok1968-1968
369Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Koszalina za I półrocze 1968 roku1968-1968
370Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Koszalina za 1968 rok1969-1969
371Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Koszalina za 1969 rok1970-1970
372Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Koszalina za 1970 rok1971-1971
373Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Koszalina za 1971 rok1972-1972
374Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Koszalina za 1972 rok1973-1973
375Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Koszalina za I, II, III kwartał 1973 roku1973-1973
376Sprawozdanie z realizacji polityki podatkowej w gospodarce nieuspołecznionej i od ludności1969-1969
377Analiza polityki podatkowej wobec gospodarki nieuspołecznionej miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem rzemiosła1970-1970
378Sprawozdanie z analizy polityki podatkowej w gospodarce nieuspołecznionej za okres I-VIII 1971 rok1971-1971
379Sprawozdania opisowe Inspektoratu Oświaty z wykonania planu gospodarczego i budżetu za lata 1957, 1964, 1966-1972,1958-1973
380Sprawozdania z ruchu: - nauczycieli szkół ogólnokształcących stopnia podstawowego i licealnego (11-letnich) oraz dla szkół ogólnokształcących stopnia licealnego; - wychowawczyń przedszkoli i ruchu przedszkoli1950-1951
381Sprawozdania statystyczne SD-1 z wykonania planu za I, II, IV kwartał 1951 roku w zakresie świetlic dziecięcych1951-1952
382Sprawozdania statystyczne SD-14 dotyczące akcji dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach za I i II kwartał 1951 roku1951-1951
383Sprawozdania statystyczne SO-IR na rok szkolny 1951/1952 dotyczące przedszkoli1952-1952
384Sprawozdania statystyczne za lata 1955-1957 (formularz): - K-1-d dotyczace przedszkoli typu miejskiego, - K-3-d dotyczące przedszkoli typu wiejskiego1955-1957
385Sieć szkolna w powiecie koszalinskim1957-1960
386Narady własne1968-1972
387Perspektywiczny program rozwoju kultury w mieście Koszalinie1966-1966
388Programy działania kulturalno-oświatowego na lata 1961-1965 i sprawozdania z ich realizacji1959-1962
389Kierunki pracy kulturalno-oświatowej na lata 1961-19651960-1960
390Program rozwoju kultury w Koszalinie na lata 1971-19751970-1970
391Program zabezpieczenia realizacji kierunków rozwoju kultury w Koszalinie w okresie lat 1971-19751970-1970
392Program rozwoju kultury powiatu koszalińskiego w latach 1971-19751970-1970
393Kierunki pracy kulturalno-oświatowej na rok 1962/19631962-1962
394Program upowszechniania kultury na terenie miasta i powiatu koszalinskiego na rok 1970/19711970-1970
395[Plany pracy Wydziału]1957-1959
396Plany pracy Wydziału Kultury1965-1967
397Zadania planowe i projekt planu w zakresie kultury na 1952 rok1951-1951
398Sprawozdania opisowe z realizacji planu gospodarczego w zakresie kultury za lata 1963-19691964-1969
399Plany i sprawozdania dotyczące kultury1953-1962
400[Sprawozdania i informacje o działalności kulturalno-oświatowej w mieście i powiecie]1959-1963
401Sprawozdania opisowe dotyczące kultury w mieście i powiecie1964-1971
402Wykazy placówek kulturalno-oświatowych na terenie miasta i powiatu koszalińskiego1963-1965
403[Budżety Wydziału i sprawozdania z ich wykonania]1957-1963
404Sprawozdania opisowe z wykonania planu i budżetu Wydziału Kultury za lata 1962, 1966, 1968, 1970, 1971 i I półrocze 1972 roku1963-1972
405Statystyczne sprawozdania zbiorcze i jednostkowe dotyczące publicznych bibliotek powszechnych funkcjonujących na terenie miasta i powiatu za 1957 rok1958-1958
406Zbiorcze i jednostkowe sprawozdania statystyczne dotyczace ruchu amatorskiego za lata 1967-19701968-1971
407[Sprawozdania statystyczne o stanie zatrudnienia i funduszu płac za 1959, 1961, 1962 rok oraz plan zatrudnienia i funduszu płac na 1964 rok]1959-1963
408Sprawozdania statystyczne - formularz ZK o stanie i ruchu zatrudnionych za lata 1968-19721969-1973
409Kontrola zewnętrzna Wydziału Kultury1969-1969
410Kontrole jednostek podległych i nadzorowanych1965-1971
411Funkcjonowanie szkół i ognisk artystycznych1963-1970
412Stowarzyszenie Teatr Propozycji ""Dialog"" w Koszalinie1962-1964
413Obchody i rocznice1959-1963
414Obchody i rocznice - ""Dni Koszalina"" 10.06.-14.06.1960 rok1959-1960
415""Dni Koszalina"" - 9-12.06.1966 rok. Obchody związane z rocznicą 700-lecia nadania praw miejskich dla miasta Koszalina 1966-1966
416Obchody i rocznice1965-1966
417Obchody i rocznice 1967-1968
418Obchody i rocznice 1969-1970
419Obchody i rocznice 1971-1973
420Afisz. ""Dni Bytomia"" 29-30 maja 1971 rok. Program imprez1971-1971
421Plakat. ""XI Dni Bytomia"" 19-24 czerwca 1973 rok. Egzemplarz nr 11973-1973
422Plakat. ""XI Dni Bytomia"" 19-24 czerwca 1973 rok. Egzemplarz nr 21973-1973
423Afisz. Program obchodów święta klasy robotniczej 1-Maja 1973 roku w Koszalinie1973-1973
424Plakat. I Śląski Festiwal Górniczych Orkiestr Dętych. Bytom - czerwiec 19731973-1973
425Afisz. Program Cyrku ""Arena"" - 30.06.1973 rok1973-1973
426Prace na III Wojewódzki Konkurs Literacki o tytułach: - Świt nad Parsętą"" - fragment części I, - opowiadania: ""Człowiek ze szpadlem w brzuchu"", ""Ogarnięta mrokiem"", ""Idiota"" oraz ""Anka z ulicy Krzywej"" -1959-1959
427Konkursy1964-1964
428Konkursy, festiwale1964-1973
429Wystawy i pokazy1962-1973
430Plakat. Ogólnopolska Wystawa Sztuki Lalkarskiej - maj-czerwiec 1972 rok. Organizator: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Koszalinie oraz Teatr Lalki ""Tęcza"" w Słupsku.1972-1972
431Kronika miasta Koszalina 1961-1972. Przedstawiona w formie maszynopisu1961-1972
432Kronika Wydziału Kultury1967-1967
433Ochrona zabytków. Decyzje w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków1968-1971
434Protokoły z posiedzeń Prezydium Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki Miasta i Powiatu Koszalin1971-1971
435Sprawozdania statystyczne - formularz TKKF-1 z działalności statutowej Ognisk Towarzysta Krzewienia Kultury Fizycznej za rok 19721973-1973
436Sprawozdania statystyczne - formularz DS-1A o stanie organizacyjnym i działalności klubu sportowego w roku 19721973-1973
437Sprawozdania opisowe z działalności jednostek nadzorowanych za 1967 rok1968-1968
438Ocena rozwoju kultury fizycznej w mieście z uwzględnieniem wykonania uchwały nr 12/64 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 23.04.1964 roku1971-1971
439Kalendarz imprez sportowych i turystycznych w 1971 roku1971-1971
440Spartakiady środowiskowe, miejskie, powiatowe1964-1964
441Afisz ""Miejska Spartakiada Zimowa Roku 1964 - zawody łyżwiarskie szkół podstawowych"". Koszalin 15.02.1964 r.1964-1964
442Afisz ""Miejska Spartakiada Zimowa Roku 1964 - zawody saneczkarskie szkół podstawowych"". Koszalin 16.02.1964 r.1964-1964
443Afisz ""Miejska Spartakiada Zimowa Roku 1964 Szkół Podstawowych w Tenisie Stołowym"". Program: gry pojedyńcze dziewcząt i chłopców, gry podwójne dziewcząt i chłopców. Koszalin 29.02. i 01.03.1964 r.1964-1964
444Afisz ""Miejska Spartakiada Zimowa Roku 1964 Ognisk Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej"". Program: piłka siatkowa, tenis stołowy, szachy. Koszalin 15.03.1964 r.1964-1964
445Afisz ""Miejska Spartakiada Zimowa Roku 1964 w Judo"". Program: walki indywidualne w kategoriach wagowych, turniej wszechwag. Koszalin 21.03.1964 r.1964-1964
446Afisz ""Powiatowa Spartakiada Zimowa Roku 1964"". Program: tenis stołowy kobiet i mężczyzn, szachy, warcaby. Koszalin 22.03.1964 r.1964-1964
447Afisz ""Miejska Spartakiada Zimowa Roku 1964 Klubów Sportowych w Szermierce i Tenisie Stołowym"". Program: floret kobiet i mężczyzn, szabla kobiet i mężczyzn, gry pojedyńcze kobiet i mężczyzn. Koszalin 22 i 23.03.1964 r.1964-1964
448Afisz ""Zawody o Puchar ziemi nadodrzańskich i nadbałtyckich w koszykówce mężczyzn"". Udział biorą reprezentacje okręgów: Bydgosz, Gdańsk, Olsztyn, Opole, Szczecin, Wrocław, Zielona Góra i Koszalin. Koszalin 26.04.1964 r.1964-1964
449Afisz ""Miejska Spartakiada Letnia roku 1964 w lekkiej atletyce kobiet i mężczyzn klubów sportowych"". Koszalin 12-14.10.1964 r.1964-1964
450Plakat ""Zimowe Spartakiady Tysiąclecia""1964-1964
451Organizacja i zakres działania Wydziału1953-1961
452[Plany pracy Wydziału]1955-1960
453Plany pracy Wydziału1962-1965
454Sprawozdania Wydziału1954-1960
455[Sprawozdania w zakresie orzecznictwa karno-administracyjnego]1953-1960
456Sprawozdanie z orzecznictwa karno-administracyjnego za lata 1961-19651961-1966
457[Sprawozdania statystyczne w sprawach pracowniczych]1952-1960
458Budżety Wydziału1957-1960
459[Plany i sprawozdania Miejskiej Komendy Straży Pożarnych]1958-1960
460[Szkolenia pracowników Wydziału]1954-1959
461[Realizacja uchwał Miejskiej Rady Narodowej i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej]1953-1960
462[Współpraca Wydziału z Komisją Porządku Publicznego]1953-1955
463[Kontrola zewnętrzna Wydziału]1953-1960
464Kontrola zewnętrzna Wydziału1967-1973
465Kontrola jednostek podległych i nadzorowanych1972-1973
466Ustalenie treści aktów stanu cywilnego1955-1955
467Ustalenie treści aktów stanu cywilnego. Tom I1956-1956
468Ustalenie treści aktów stanu cywilnego. Tom II1956-1956
469Ustalenie treści aktów stanu cywilnego. Tom III1956-1956
470Ustalenie treści aktów stanu cywilnego. Tom IV1956-1956
471Ustalenie treści aktów stanu cywilnego. Tom V1956-1956
472Ustalenie treści aktów stanu cywilnego. Tom VI1956-1956
473Ustalenie treści aktów stanu cywilnego. Tom VII1956-1956
474Ustalenie treści aktów stanu cywilnego. Tom I1957-1957
475Ustalenie treści aktów stanu cywilnego. Tom II1957-1957
476Ustalenie treści aktów stanu cywilnego. Tom III1957-1957
477Ustalenie treści aktów stanu cywilnego. Tom IV1957-1957
478Ustalenie treści aktów stanu cywilnego. Tom V1957-1957
479Ustalenie treści aktów stanu cywilnego. Tom VI1957-1957
480Ustalenie treści aktów stanu cywilnego. Tom I1958-1958
481Ustalenie treści aktów stanu cywilnego. Tom II1958-1958
482Ustalenie treści aktów stanu cywilnego. Tom III1958-1958
483Ustalenie treści aktów stanu cywilnego. Tom IV1958-1958
484Ustalenie treści aktów stanu cywilnego. Tom I1959-1959
485Ustalenie treści aktów stanu cywilnego. Tom II1959-1959
486Ustalenie treści aktów stanu cywilnego. Tom III1959-1959
487Ustalenie treści aktów stanu cywilnego. Tom I1960-1960
488Ustalenie treści aktów stanu cywilnego. Tom II1960-1960
489Ustalenie treści aktów stanu cywilnego. Tom III1960-1960
490Ustalenie treści aktów stanu cywilnego. Tom IV1960-1960
491Zmiana imion i nazwisk1953-1954
492Zmiana imion i nazwisk1956-1958
493Zmiana imion i nazwisk1959-1960
494Zmiana imion i nazwisk1960-1964
495Zmiana imion i nazwisk1964-1965
496Zmiana imion i nazwisk1964-1965
497Zmiana imion i nazwisk1965-1966
498Zmiana imion i nazwisk. Tom I1966-1966
499Zmiana imion i nazwisk. Tom II1966-1966
500Zmiana imion i nazwisk1967-1968
501Zmiana imion i nazwisk. Tom I1968-1968
502Zmiana imion i nazwisk. Tom II1968-1969
503Zmiana imion i nazwisk1969-1969
504Zmiana imion i nazwisk1970-1970
505Poświadczenia obywatelstwa1955-1955
506Poświadczenia obywatelstwa1956-1956
507Poświadczenia obywatelstwa1957-1957
508Poświadczenia obywatelstwa1958-1958
509Poświadczenia obywatelstwa1959-1960
510Poświadczenia obywatelstwa1960-1960
511[Sprawozdania Wydziału w zakresie stowarzyszeń]1957-1960
512Sprawozdania Wydziału w zakresie stowarzyszeń1965-1978
513Koło Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru i Filmu przy Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie1959-1962
514Klub Inteligencji ""Jomsbork"" w Koszalinie1957-1960
515Grupa Literacka ""Meduza"" w Koszalinie1958-1960
516Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ""Pojezierze"" - Oddział w Koszalinie1960-1964
517Koszalińskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Koszalinie1960-1965
518Koszalińska Orkiestra Symfoniczna w Koszalinie1956-1962
519Zrzeszenie Organistów Polskich - Zarząd Wojewódzki w Koszalinie1957-1961
520Związek Teatrów i Chórów Ludowych - Oddział Miejski i Powiatowy w Koszalinie1958-1962
521Towarzystwo Miłośników Muzyki w Koszalinie1961-1965
522Klub Sportowy ""Famel"" przy Koszalińskiej Fabryce Mebli w Koszalinie1957-1962
523Nauczycielskie Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej ""Młodość"" w Koszalinie1959-1964
524Polskie Towarzystwo Fotograficzne - Oddział Wojewódzki w Koszalinie1955-1960
525Polski Związek Motorowy - Okręg w Koszalinie1957-1961
526Polski Związek Krótkofalowców - Oddział w Koszalinie1960-1964
527Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych - Oddział w Koszalinie1954-1964
528Wojewódzki Związek Plantatorów Nasion w Koszalinie1957-1961
529Wojewódzki Związek Ogrodniczy w Koszalinie1958-1962
530Wojewódzki Związek Hodowców Bydła Zarodowego w Koszalinie1958-1961
531Sprawy narodowościowe1957-1959
532Sprawy narodowościowe1962-1967
533[Statystyka dotycząca rolnictwa]1951-1956
534[Organizacja Wydziału i przedsiębiorstw komunalnych]1950-1951
535[Plan inwetycyjny w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej na lata 1959, 1960 i 1961-1965]1958-1958
536[Plany w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej na 1952 rok]1952-1952
537[Plany w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej na 1958 rok]1957-1957
538[Plany w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej na 1959 rok]1958-1959
539[Sprawozdania z działalności Wydziału i przedsiębiotstw komunalnych]1951-1957
540Sprawozdania z wykonania planu w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej za 1951 i 1952 rok1952-1952
541Sprawozdania z wykonania planu w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej za 1958 rok1959-1959
542Sprawozdania z wykonania planu w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej za 1959 rok1959-1960
543Sprawozdania z wykonania planów inwestycyjnych1962-1963
544Sprawozdanie z działalności Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za 1965 rok1966-1966
545Sprawozdanie z działalności remontowej i eksploatacyjnej budynków mieszkalnych za 1965 rok1966-1966
546Informacja z wykonania zadań gospodarczych za I półrocze 1966 roku1966-1966
547Sprawozdanie opisowe z oceny Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w zakresie gospodarki komunalnej i lokalowej oraz zaopatrzenia i usług za okres 1970 i 3 kwartały 1971 roku1971-1971
548Kontrola zewnętrzna Wydziału i przedsiębiorstw komunalnych1957-1958
549Przekazywanie nieruchomości1954-1955
550Protokoły posiedzeń komisji przydziału mieszkań1954-1955
551Program rozwoju transportu i łączności miasta Koszalina w latach 1974-19801973-1973
552Sprawozdania opisowe z działalności Wydziału Komunikacji za lata 1970-19721971-1973
553Analiza stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie miasta i powiatu Koszalin za 1972 rok1973-1973
554Sprawozdania statystyczne - formularz KS-3 o pojazdach mechanicznych za 1962 i 1964 rok1963-1965
555Sprawozdania statystyczne - formularz KKD-1 o pojazdach za lata 1964, 1966-1973 rok1965-1973
556Sprawozdania roczne o pojazdach mechanicznych wg rodzaju i marek za 1963 rok1964-1964
557Sprawozdania statystyczne - formularz KKD-2 z liczby zarejestrowanych i zgłoszonych pojazdów według rodzajów za lata 1967-19731967-1973
558Plan rozwoju handlu w mieście Koszalinie na lata 1966-19701966-1966
559Plan rozwoju przemysłu na lata 1966-19701966-1966
560Plan rozwoju usług w mieście Koszalinie na lata 1966-19701966-1966
561Plan rozwoju handlu w mieście Koszalinie na lata 1966-19701965-1966
562Usługi dla ludności w mieście Koszalinie w latach 1966-1970 oraz kierunki ich rozwoju na lata 1971-19751970-1970
563Kierunki rozwoju zakładów produkcyjnych drobnej wytwórczości w mieście Koszalinie w latach 1971-19751970-1970
564Plan rozwoju przemysłu i usług w Koszalinie na lata 1968, 19691967-1969
565Usługi dla ludności i produkcja rynkowa miasta Koszalina w 1971 roku1971-1971
566[Plany pracy Wydziału i sprawozdania z ich wykonania]1953-1960
567Sprawozdania Wydziału w zakresie handlu1953-1959
568Sprawozdania opisowe dotyczące handlu, produkcji, usług i zaopatrzenia1964-1972
569[Sprawozdania jednostek podległych i nadzorowanych za 1956, 1958 i 1959 rok]1956-1959
570Sprawozdania statystyczne - formularz H-7 dotyczacy zakupu i zapasów szczebla detalu za II, III i IV kwartał 1963 roku1963-1964
571Sprawozdania statystyczne - formularz H-7 dotyczacy zakupu i zapasów szczebla detalu za II, III i IV kwartał 1963 roku1963-1964
572[Sieć punktów usługowych państwowych i spółdzielczych]1953-1956
573Handel prywatny [i zakłady gastronomiczne]1953-1957
574Kontrole zewnętrzne Wydziału Przemysłu i Handlu1964-1973
575Kontrola Miejskiego Handlu Detalicznego - Przedsiebiorstwa Państwowego w Koszalinie1971-1972
576[Plan 6-letni i jego wykonanie w zakresie służby zdrowia]1955-1955
577[Projekt planu 5-letniego na 1956-1960 rok w zakresie służby zdrowia]1955-1955
578Program rozwoju placówek służby zdrowia miasta Koszalina w latach 1973-19901973-1973
579[Plan w zakresie służby zdrowia na 1953 rok]1953-1953
580[Plan w zakresie służby zdrowia na 1955 rok]1955-1955
581[Plan w zakresie służby zdrowia na 1957 rok]1956-1957
582[Plan w zakresie służby zdrowia na 1958 rok]1957-1957
583[Sprawozdanie z wykonania planu w zakresie służby zdrowia za 1954 rok]1955-1955
584[Sprawozdania z wykonania planu w zakresie służby zdrowia za 1955 rok]1955-1956
585[Sprawozdania z wykonania planu w zakresie służby zdrowia za 1956 rok]1956-1956
586[Sprawozdania Wydziału dotyczące działalności służby zdrowia]1957-1959
587Sprawozdania własne Wydziału dotyczące służby zdrowia w mieście i powiecie Koszalin1960-1973
588[Sprawozdania placówek służby zdrowia za 1958 rok]1958-1959
589Sprawozdania opisowe jednostek podległych i nadzorowanych w zakresie służby zdrowia1960-1973
590[Sprawozdania w zakresie higieny szkolnej za rok szkolny 1955/1956 i 1956/1957]1956-1957
591Sprawozdania opisowe i statystyczne Referatu Opieki Społecznej dotyczące opieki społecznej w mieście i powiecie koszalińskim za lata 1966-19701966-1970
592Sprawozdania statystyczne - formularz Mz/Zd-17, dotyczące wykonania planu zatrudnienia i funduszu płac w placówkach służby zdrowia i opieki społecznej za lata 1965-19671966-1968
593Sprawozdania statystyczne - formularz Mz/Zd-17, dotyczące wykonania planu zatrudnienia i funduszu płac w placówkach służby zdrowia i opieki społecznej za lata 1968-19701969-1971
594Sprawozdania statystyczne - formularz ZK, o stanie i ruchu zatrudnionych za lata 1966-19691966-1970
595Sprawozdania statystyczne z zakresu produktywizacji inwalidów za lata 1959-19641960-1965
596Sprawozdania statystyczne z wypłaty zapomóg i pomocy w naturze za lata 1959-19641960-1965
597[Wykaz personelu fachowego służby zdrowia]1955-1955
598Sprawozdania statystyczne - formularze Mz/KD, zawierające wykazy farmaceutów lekarzy, felczerów, pielęgniarek, położnych za lata 1964-19691965-1970
599Szczepienia ochronne1960-1966
600Utworzenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Koszalinie1971-1973
601[Kontrola zewnętrzna Wydziału]1957-1957
602Kontrola zewnętrzna Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej1961-1972
603Kontrola w jednostkach podległych i nadzorowanych1960-1973
604Plany pracy i sprawozdania z ich realizacji1959-1963
605Plany pracy i sprawozdania z ich realizacji1964-1973
606Sprawozdania statystyczne z zakresu pośrednictwa pracy za lata 1970-19731970-1973
607Sprawozdania statystyczne dotyczące pośrednictwa pracy absolwentów za lata 1971-19731971-1973
608Kontrola zewnętrzna Wydziału Zatrudnienia1966-1973
609[Wytyczne Urzędu Wojewódzkiego Szczecińskiego w sprawie trybu działania urzędów stanu cywilnego]1946-1949
610Sprawozdanie opisowe z działalności Urzędu Stanu Cywilnego w Koszalinie1963-1968
611Statystyka urodzeń, małżeństw i zgonów za lata 1962-19731962-1973
612Sprawa budowy ""Pałacu Ślubów"" w Koszalinie1969-1971
613Kontrola zewnętrzna Urzędu Stanu Cywilnego w Koszalinie1959-1972
614[Organizacja Wydziału] [Sprawozdania z działalności Wydziału] [Sprawozdania dotyczace budownictwa]1950-1959