Urząd Stanu Cywilnego Karsina

Standesamt Karzin

1877-1877

Materiały zdigitalizowane

SygnaturaTytuł Daty
1Sterbe-Naben-Register 1877-1877