Urząd Stanu Cywilnego Palczewice

Standesamt Palzwitz

1874-1934

Dzieje aktotwórcy/biografia:

Zawartość zespołu:

 

Materiały zdigitalizowane


Sygnatura Nazwa zespołu Daty
1Heiraths-Haupt-Register 1874-1874
2Geburts-Haupt-Register 1875-1879
3Sterbe-Haupt-Register 1881-1887
4Geburts-Haupt-Register 1891-1891
5Geburts-Haupt-Register 1893-1898
6Sterbe-Haupt-Register 1887-1895
7Heirats-Haupt-Register 1888-1898
8Heirats-Haupt-Register 1899-1899
9Geburts-Haupt-Register 1900-1903
10Heirats-Haupt-Register 1900-1911