Akta parafii ewangelickiej w Krajence

1773-1941

Materiały zdigitalizowane

Sygnatura Nazwa zespołu Daty
1Getaufte, Getraute, Gestorbene der Landgemeinden. [Księga metrykalna chrztów, małżeństw i zgonów dla mieszkańców wsi należących do parafii w Krajence z lat 1773-1824] 1773-1824
2Getaufte, Getraute, Gestorbene der Stadtgemeinde Krojanke. [Księga metrykalna chrztów, małżeństw i zgonów dla mieszkańców miasta Krajenka z lat 1788-1827] 1788-1827
3Taufregister der Stadtgemeinde Krojanke. [Księga metrykalna chrztów dla mieszkańców miasta Krajenka z lat 1828-1851] 1828-1851
4Trauregister der Stadtgemeinde Krojanke. [Księga metrykalna małżeństw dla mieszkańców miasta Krajenka z lat 1828-1855] 1828-1855
5Sterberegister der Stadtgemeinde Krojanke [Księga metrykalna zgonów dla mieszkańców miasta Krajenka z lat 1828-1866] 1828-1866
6Taufregister Krojanke. Verzeichnis der in der evangelischen Stadtgemeinde Krojanke Geborenen und Getauften von 1852 ab. [Księga metrykalna urodzeń z lat 1852-1892 dla miasta Krajenki] 1852-1892
7Getrautepaare in der Stadtgemeinde Krojanke [Księga metrykalna małżeństw z lat 1856-1937 dla miasta Krajenki] 1856-1937
8Trauregister [Księga metrykalna małżeństw z lat 1863-1941 dla gminy wiejskiej Krajenka] 1863-1941
9Sterberegster [Księga metrykalna zgonów z lat 1863-1937 dla gminy wiejskiej Krajenka] 1863-1937